Kazimierz Daszkiewicz
Zielona Góra
Po 13 grudnia 1981 r. m.in. kolportował ulotki i prasę II obiegu.
Wersja do druku