Anna Dubis
Stalowa Wola
Od 1983 do 1987 r. pisywała do "Biuletynu Informacyjnego TKZ Solidarność Huty Stalowa Wola".
Wersja do druku