Waldemar Dubiński
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. kolporter podziemnej prasy i wydawnictw, działacz Duszpasterstwa Kolejarzy przy kościele Najświętszej Marii Panny w Warszawie (pracownik Lokomotywowni Warszawa-Grochów, Lokomotywowni Olszynka Grochowska, od 1987 r. Lokomotywowni Ochota w Warszawie). W 1989 r. współzałożyciel i przewodniczący Tymczasowej KZ w swoim zakładzie pracy, członek Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze, współzałożyciel Komisji Koordynacyjnej Kolejarzy Węzła Warszawa. W 1989 r. współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego "S" Regionu Mazowsze.
Wersja do druku