Jan Władysław Dasiewicz
Poznań
Od 1977 r. kolportował niezależne wydawnictwa. Po Sierpniu ‘80 współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w 1981 r. był członkiem Zespołu Informacyjno-Redakcyjnego KZ NSZZ "Solidarność" przy UAM i redaktorem Serwisu Informacyjnego "S". W stanie wojennym zajmował się kolportażem książek i pism, dokumentacją fotograficzną wydarzeń, organizacją spotkań, prelekcji samokształceniowych na tematy historyczne, kulturalne i polityczne w środowisku młodzieży akademickiej i licealnej - do r. 1989.
Wersja do druku