Danuta Darul-Labijak
Warszawa
Składała (1981-85) i kolportowała (1981-89) publikacje Wydawnictwa Krąg - wynajmowała mieszkania dla potrzeb wydawnictwa. Kolportowała wydawnictwa II obiegu z Warszawy do Gdańska, Katowic, Wrocławia.
Wersja do druku