Eugenia Dabertowa
Poznań
Przed Sierpniem '80 kolportowała na małą skalę wydawnictwa emigracyjne. W stanie wojennym zabezpieczyła dokumenty i księgozbiór Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, redagowała i kolportowała ulotki. Współzałożycielka i redaktor ogólnopolskiego pisma "OKNO" (1982-84), pisała też do szczecińskiego "Obrazu", poznańskiego "Biuletynu Wojennego", "Obserwatora Wielkopolskiego", "Solidarności-Poznań". Współautorka książki "Proces Pałubickiego" (NOWA 1985). Prowadziła dokumentację działań opozycji w Wielkopolsce, ewidencję internowanych i represjonowanych, gromadziła wszelkie druki wydawane niezależnie w latach 1980-89. Współpracowała w bieżących sprawach z konspiracyjnych Tymczasowym Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ "S". Autorka opracowań na temat dziejów poznańskiej opozycji. Członek-założyciel "S" na UAM w Poznaniu, przewodnicząca Koła w Bibliotece Głównej UAM.
Wersja do druku