Mirosław Chojecki
Warszawa
Założyciel i szef Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA (1977-80), największego z wydawnictw działających poza cenzurą (ok. 25 tytułów książek rocznie). Wydawca i drukarz "Komunikatu" i "Biuletynu Informacyjnego" KOR (od 1976 r.). Autor broszur na temat wydarzeń radomskich i ursuskich (wiosna 1977) i ich wydawca. W NOWEJ wydawca niezależnych pism: "Zapis", "Puls", "Krytyka". Na emigracji we Francji założył miesięcznika społeczno-polityczny "Kontakt" (wiosna 1982). Był też twórcą "Video-Kontaktu" - od 1983 r., oraz przedstawicielem Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Brukseli - organizował transporty sprzętu poligraficznego do Polski. Jego dom w Paryżu był miejscem spotkań/punktem kontaktowym dla przyjeżdżających Polaków (otrzymywali m.in. informacje i wydawnictwa do rozkolportowania w kraju). Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 r. zorganizował małą poligrafię. W latach 1980-81 był doradcą ds. wydawniczych Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". W czerwcu 1976 r. zorganizował pomoc represjonowanym robotnikom Radomia i Ursusa (pomoc prawna, organizacja wyjazdów obserwatorów). Wielokrotnie aresztowany, zatrzymywany, pobity przez bojówki Służby Bezpieczeństwa, w czerwcu 1980 r. skazany na 1,5 roku w zawieszeniu, ponownie aresztowany w sierpniu. Usunięty dyscyplinarnie z pracy w Instytucie Badań Jądrowych. Członek Komitetu Obrony Robotników, potem Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".

Wersja do druku