Witold Chodakiewicz
Warszawa
Drukował "Komunikat" KOR (od nr 3 do r. 1980). Następnie założył pismo branżowe "Solidarność PBK PRK", które redagował i kierował jego drukiem. W latach 1983-89 był redaktorem naczelny pisma "Solidarność Podziemna PBK PRK". Internowany.
Wersja do druku