Zygmunt Chochulski
Szczecin
W latach 1978-80 prowadził na terenie Stoczni im. Adolfa Warskiego ograniczony kolportaż prasy Wolnych Związków Zawodowych. Od 1981 do 1989 r. kolportował prasę i wydawnictwa krajowe i szczecińskie, przede wszystkim na stoczniowym Wydziale W-3.
Wersja do druku