Halina Cenglowa
Warszawa
Od 1982 r. uczestniczyła w pomocy charytatywnej dla twórców w kościele św. Anny, następnie w ewidencjonowaniu dziennikarzy zwolnionych z pracy po ogłoszeniu stanu wojennego W latach 1983-89 prowadziła sekretariat warszawskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, organizowała programy Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, spotkania literackie (np. ze Z. Herbertem) oraz pielgrzymki i wyjazdy twórców. Pomagała przy organizacji Konkursu Literackiego i Kompozytorskiego Episkopatu Polski.
Wersja do druku