Jerzy Chmura
Szczecin
W latach 1982-89 prowadził kolportaż prasy i wydawnictw szczecińskich i krajowych.
Wersja do druku