Bożena Chmura
Szczecin
W latach 1982-89 prowadziła liczne wykłady, głównie o tematyce prawnej. Prowadziła też niewielki kolportaż prasy i wydawnictw. W jej domu przechowywano przeznaczone do kolportażu wydawnictwa.
Wersja do druku