Janusz Chmielina
Poznań
W stanie wojennym współorganizator kolportażu niezależnej prasy i wydawnictw. Współzałożyciel "Solidarności" w Zakładach Metalurgicznych "Pomet", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego. W 1981 r. przewodniczący KZ, delegat na Walne Zebranie Delegatów. Współorganizator budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca '56. Po 13 grudnia 1981 r. działacz podziemnych struktur "S" na terenie zakładu: współorganizator protestów, wypłacania świadczeń statutowych. 12 maja 1982 r. aresztowany, po 48 godzinach aresztowanie zamieniono na internowanie; osadzony w Gębarzewie (21-22 czerwca uczestnik głodówki), zwolniony w lipcu 1982 r. Drugiego listopada powołany do bezterminowej zasadniczej służby wojskowej, po odmowie (w związku z odbytą już 2-letnią służbą zasadniczą) zatrzymany 5 listopada i bezterminowo wcielony do specjalnej jednostki wojskowej w Głogowie, zwolniony w lutym 1983 r. Od 1986 r. członek Rady Pracowniczej "Pometu", w latach 1988-90 - sekretarz, w latach 1992-94 - przewodniczący. W 1989 r. członek założyciel Tymczasowej Komisji Zakładowej.
Wersja do druku