Piotr Chmielewski
Warszawa
W czasie stanu wojennego (uczeń liceum) drukował dla różnych organizacji ulotki, plakaty, kolportował niezależną prasę warszawską.
Wersja do druku