Stefan Cendrowski
Płock
W latach 1982-89 pisywał do prasy podziemnej (m.in. "Solidarność Ziemi Płockiej", "Petrochemia") na tematy prawnicze (współpracował z Jakubem Chmielewskim). Jako adwokat sprawował opiekę prawną nad represjonowanymi (w tym uczestnikami niezależnego ruchu wydawniczego).
Wersja do druku