Olaf Chmielewski
Warszawa
W latach 1981-89 zajmował się kolportażem prasy podziemnej i książek (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola", wydawnictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, publikacje Krągu), znaczków, pocztówek okolicznościowych, kalendarzyków - w środowiskach pracowników biur projektowych, Politechniki Warszawskiej, Huty Warszawa. W jego mieszkaniu była skrzynka kolportażowa. Pomagał żonie Krystynie Jelnickiej-Chmielewskiej w przepisywaniu na maszynie tekstów dla "Biuletynu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze", udostępniał mieszkanie na spotkania redakcji. Współpracował z organizacją "Solidarity with Solidarity" w Londynie – projekty i wykonanie legitymacji członkowskiej, udział w sprowadzeniu dużej maszyny drukarskiej i przekazanie jej do podziemnej drukarni k/Wilanowa. W 1980 r. założyciel NSZZ "Solidarność" w BPBO "BUDOPOL", po 13 grudnia 1981 r. aktywny w podziemnej "Solidarności".
Wersja do druku