Czesław Chmielewski
Opole
W 1981 r. redaktor biuletynu "Bryk". Po 13 grudnia 1981 r. kolporter podziemnych wydawnictw i organizator pomocy dla represjonowanych. W 1982 r. współtwórca podziemnych struktur "Solidarności" POiW. W latach 1982-83 redaktor podziemnego biuletynu "Solidarność Nauczycielska". W czerwcu 1982 r. zwolniony z pracy w II LO w Opolu (przywrócony w grudniu 1982).
Wersja do druku