Wojciech Jan Czajkowski
Warszawa
Poligraf z Domu Słowa Polskiego, gdzie założył "Solidarność". W 1981 r. zorganizował strajk prasowy, w wyniku którego nie ukazały się dzienniki centralne PRL. Doprowadził do ukazania się "Sztandaru Młodych" - bez cenzury, za to z białymi plamami (w nakładzie kilkunastu tys. egzemplarzy). Uczestnik rozmów z władzami PRL na temat druku "Tygodnika Solidarność" (1980-81). Współzakładał regionalną komisję pracowników poligrafii. Współwydawca materiałów I tury Zjazdu "S" (nieocencenzurowanych). Internowany.
Wersja do druku