Krzysztof Czabański
Warszawa
Dziennikarz "Tygodnika Solidarność" w 1981 r. Po 13 grudnia 1981 r. pisywał regularnie do "Tygodnika Wojennego". Przez ostatni rok istnienia "TW" był członkiem redakcji. Swoje artykuły zamieszczał w "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" (1985-89). Od początku 1988 r. współredagował tygodnik "CDN – Głos Wolnego Robotnika", a od końca powyższego roku "Nową Gazetę". W czasie obrad Okrągłego Stołu wydawał "Kuriera Okrągłego Stołu" (z Krzysztofem Leskim i Józefem Orłem). Publikował w piśmie "Vacat". Autor książek: "ABC" (1985) i "Marzec 81. Bydgoszcz" (1987).
Wersja do druku