Jan Cywiński
Warszawa
Od 1976 r. przepisywał i kolportował "Komunikat" KOR i komunikaty Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 1977-81 rozprowadzał publikacje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Po 13 grudnia 1981 r. przez kilka miesięcy współpracował z "Informacją Solidarności Regionu Mazowsze". Od 1979 do 1984 r. był związany z "Krytyką" (od 1980 r. członek redakcji). Równocześnie, w latach 1982-83 i 1985-87, był redaktorem technicznym w "Tygodniku Mazowsze" (obsługa składopisu, korekta). Współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Członek Studenckiego Komitetu Solidarności.
Wersja do druku