Marek Jarosław Cypryk
Łódź
Publikował w paryskim "Kontakcie" pod pseudonimem "Włodzimierz Grabicz". W połowie lat 80. kolportował książki (np. "Rok 1984" G. Orwella) oraz pomagał drukować "Biuletyn Solidarności Uniwersytetu Łódzkiego" (pomoc w pracy przy powielaczach). Do r. 1989 kolportował na terenie Polskiej Akademii Nauk "Tygodnik Mazowsze" (ok. 10 sztuk na tydzień), okazjonalnie inne tytuły (np. "Krytyka", "Kurs"). Od listopada 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego redagował dwutygodnik środowiska naukowego NSZZ "Solidarność" - biuletyn "Poglądy" (16 numerów). Brał udział w akcjach ulotowych przed siedzibą komitetu "S" przy ul. Piotrkowskiej. Wspierał Komitet Obrony Robotników (m.in. płacąc składki). Był kilka razy przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa (przy ul. Lutomierskiej). Był jednym z założycieli NSZZ "S" w PAN w Łodzi. Inwigilowany, przesłuchiwany.
Wersja do druku