Adam Cymborski
Warszawa
W latach 1984-89, działając z ramienia Solidarności Walczącej i Grup Oporu "Solidarni", brał udział w wielu akcjach ulotkowych i przemarszach. Drukował ulotki GO "Solidarni". W latach 1988-89 współredagował i drukował pismo "Alternatywa" oraz znaczki "Poczty Uśmiechu".
Wersja do druku