Jan Cygan
Warszawa
Od grudnia 1981 r. kolportował prasę i wydawnictwa II obiegu (m.in.' "Syrenka", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "KOS", "Wola", "Monter"). W latach 1982-86 drukował na ramce "Syrenkę" i "Montera", potem pod kierunkiem Romana Wojciechowskiego, wspólnie ze Stanisławem Adamskim, Pawłem Kuczkowskim, Stanisławem Renduchą, Tadeuszem Szymczakiemi, Zbigniewem Tkaczykiem i z nieznanym z nazwiska kierowcą autobusowym Arturem, drukował wydawnictwa Kręgu i Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Pisał teksty do "Syrenki". Zatrzymany na kilka dni w czerwcu 1982 r. W 1986 r. represyjnie stracił mieszkanie zakładowe i został przeniesiony do mieszkania zastępczego.
Wersja do druku