Alicja Cybula
Warszawa
Kolportowała tygodnik "Sumienie" i książki Wydawnictwa Polskiego. W latach 1983-89 kolporterka "Gazety Polskiej", współorganizatorka manifestacji katyńskich do 1988 r. Od 1981 r. w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne. Internowana.
Wersja do druku