Andrzej Cwojdziński
Koszalin
W latach 1982-83 redagował, drukował i kolportował "CDN" i "Gazetę Wojenną". Od 1982 do 1989 r. (wraz z małżonką Gabrielą) prowadził salon dla działaczy niezależnych, podczas spotkań organizowano prelekcje, wieczory literackie i projekcje video.
Wersja do druku