Gabriela Cwojdzińska
Koszalin
W latach 1982-83 redagowała, drukowała i kolportowała "CDN" i "Gazetę Wojenną". Od 1982 do 1989 r. (wraz z małżonkiem Andrzejem) prowadziła salon dla działaczy niezależnych, podczas spotkań organizowano prelekcje, wieczory literackie i projekcje video.
Wersja do druku