Bogdan Cudnowski
Szczecin
Od stycznia do października 1982 r. drukował "Tygodnik Akademicki" i "Jedność".
Wersja do druku