Jan Całka
Opole
W 1982 r. drukował podziemną gazetę "Sygnały Wojenne", organizował kolportaż wydawnictw II obiegu. Aresztowany w kwietniu 1982 r., skazany w styczniu 1983 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Opolu na rok więzienia, warunkowo zwolniony.
Wersja do druku