Alina Cała
Warszawa
Była drukarzem "Robotnika" (1977-78). Wraz z ks. Czesławem Sadłowskim organizowała Uniwersytet Ludowy w Zbroszy Dużej. Od kwietnia 1979 r. do sierpnia 1980 r. w zespole redakcyjnym pisma "Placówka". Składała książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA (1978-83). Autorka "Wizerunku Żyda w polskiej kulturze ludowej" (1988). Dla Komitetu Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom zbierała informacje o represjach. W latach 1976-77 w Biurze Interwencji KOR.
Wersja do druku