Władysław Bartoszewski
Warszawa
W 1963 r. nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa (od 1970 r. przez kilka lat był objęty zakazem druku). W latach 70. prowadził w prywatnych mieszkaniach seminaria i konwersatoria poświęcone najnowszej historii Polski. W latach 1978-79 był współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych. Publikował w czasopismach II obiegu. Współpracownik lubelskich "Spotkań". Jego książki historyczne ukazywały się w wydawnictwach podziemnych, np. Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Głos, i emigracyjnych. Internowany.
Wersja do druku