Katarzyna Bartoszewicz
Warszawa
W latach 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN – Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola"), głównie wśród pracowników Wydziału Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Wersja do druku