Waldemar Bartosz
Kielce
Współpracownik świętokrzyskiej edycji "Tygodnika Wojennego" i pism kieleckich. W 1985 r. - za wspieranie uczniowskiego strajku w obronie krzyży w szkole we Włoszczowej - skazany na 3 miesiące aresztu z możliwością zamiany na karę grzywny. Osadzony w areszcie w Pińczowie, po wpłaceniu grzywny zwolniony. Od 1977 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników (następnie Komitet Samoobrony Społecznej "KOR"). W latach 1980-81 przewodniczący Terenowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Jędrzejowie; od lipca 1981 r. członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. 13 grudnia 1981 r. internowany, więziony w Areszcie Śledczym Kielce-Piaski (w czerwcu uczestnik 9-dniowej głodówki protestacyjnej), zwolniony w październiku 1982 r. Członek podziemnej regionalnej struktury związkowej, pełnomocnik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego (1983-87) oraz RKW w Kielcach (1987-88).
Wersja do druku