Zbigniew Bartnik
Stubno, Przemyśl, Rzeszów
W latach 1982-89 organizator punktów kolportażowych i kolporter prasy oraz wydawnictw II obiegu.
Wersja do druku