Magdalena Bartkiewicz-Podgórska
Katowice
W 1986 r. w liceum kolportowała prasę Konfederacji Polski Niepodległej; później, na studiach, kolportowała prasę i książki oraz prowadziła prace redakcyjne i wystawiennicze. Aresztowana za udział w manifestacji w kopalni Wujek, zawieszona w prawach ucznia. W 1988 r. współzałożycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przewodnicząca NZS ASP.
Wersja do druku