Zbigniew Bartczak
Łódź
W latach 1977-81 kolportował na niewielką skalę. W 1979 r. powielał metodą sitodruku (z Wojciechem Hemplem i Janem Kamińskim) okładki do periodyku lubelskiego "Spotkania" nr 4 i 7, po ok. 1000 szt., okładkę broszury Marka Tarniewskiego "Pochodzenie systemu", ok. 2000 szt., dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, okładkę "Dokumenty bezprawia", ok 1000 szt., dla NOW-ej, okładkę "Antologia satyry polskiej" Szpotańskiego, ok. 1000 szt., dla NOW-ej. (Drukowanie odbywało się w mieszkaniu Wojciecha Szendzikowskiego w Łodzi). Pracował (z Wojciechem Hemplem) przy przygotowywaniu klisz do "Śpiewnika warchoła", przechowywał je do czasu wydruku całości i złożenia. Uczestniczył w przygotowaniu akcji ulotek katyńskich w Łodzi w 1980 r. Tuż przed stanem wojennym powołany do wojska w Trzebiatowie (uczestniczył w pacyfikacji Stoczni Gdańskiej). W czasie pobytu w wojsku przesłuchiwany przez kontrwywiad wojskowy. 1977-81 współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Przez 2 lata członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Polskiej Akademii Nauk.
Wersja do druku