Włodzimierz Bartczak
Łódź
W latach 1982-89 organizator hurtowej sprzedaży wydawnictw II obiegu. Prowadził dystrybucję na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i w innych zakładach pracy. Wydawnictwa odbierał m.in. od Zygmunta Ciechańskiego. Współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną, okazjonalnie drukując pismo "Gotowość" i ulotki. Współorganizator działalności samokształceniowej. W latach 1984-86 w jego mieszkaniu odbywały się wykłady organizowane dla pracowników MPK. Współzałożyciel Wydawnictwa Pantograf, zajmował się kolportażem pisma "Między przystankami". Po 1986 r. aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii oo. Jezuitów i parafii oo. Salezjanów. W latach 1984-89 członek Tajnej Komisji Zakładowej. W latach 1982-89 stale inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W jego mieszkaniu kilkakrotnie przeprowadzono rewizje.
Wersja do druku