Maria Barszczewska
Szczecin
W latach 1982-84 w jej domu drukowano m.in. "Jedność". Do 1989 r. prowadziła kolportaż prasy i wydawnictw książkowych i niezależną bibliotekę (w Inwestprojekcie).
Wersja do druku