Barbara Barszcz
Białystok
W latach 1982-84 (zaopatrywana przez Annę Gołębiewską z Warszawy) kolportowała wśród pracowników Biura Planowania Miasta w Białymstoku i, na mniejszą skalę, w innych środowiskach wydawnictwa i prasę z Warszawy (m.in.: "CDN – Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola").
Wersja do druku