Wojciech Babicki
Warszawa
W latach 1977-80 składał i kolportował "Zapis" i książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Od sierpnia 1980 r. drukował dla tego wydawnictwa. Współpracownik Radia "Solidarność" - wyszukiwał lokale, nadawał audycje (1983-89). W tym czasie prowadził skrzynkę publikacji NOW-ej dla odbiorców z Poznania.
Wersja do druku