Andrzej Babaryko  
Łódź
W latach 1977-81 współpracownik "Pulsu", poeta, dziennikarz i człowiek teatru. Współorganizator magazynowania i kolportażu bezdebitowych książek, czasopism i bibuły. Jeden z założycieli Niezależnego Klubu Dyskusyjnego (Urząd Miasta Łodzi, pismem z dnia 27 lutego 1978 r., zakazał dalszej działalności klubu, którego istnienie i listę założycieli zgłoszono do marszałka Sejmu 29 października 1977 r.; klub działał nielegalnie do 13 grudnia 1981 r.). W stanie wojennym uczestniczył w niezależnym życiu kulturalnym Łodzi skupionym wokół salonu Sławy i Zdzisława Jaskułów. W tym samym okresie pomagał rodzinom internowanych, uwięzionych i prześladowanych. Inwigilowany, przesłuchiwany. W latach 70. uczestnik opozycji demokratycznej, współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Współpracował m.in. z M. Czekalskim.
Wersja do druku