Anna Adamczyk
Warszawa
W latach1982-89 prowadziła kolportaż wydawnictw i prasy (m.in.: "CDN- Głos Wolnego Robotnika", "Głos", "KOS", "Robotnik", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Tygodnik Mazowsze", "Wola") w środowiskach medycznych, w tym w Centrum Rehabilitacji "Stocer" w Konstancinie. W 1984 r. zaopatrywała się u A. Rajner, dla niej też przynosiła z punktów dystrybucyjnych wydawnictwa i prasę do dalszego kolportażu.
Wersja do druku