Zdzisław Awiłło  
Warszawa
W latach 1981-89 kolportował i koordynował kolportaż wydawnictw i prasy niezależnej w biurze projektowym ARWO. Zmarł w 2001 r.
Wersja do druku