Zygmunt Bogdan Augustyniak
Łódź
Po stanie wojennym zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych - związany z konspiracyjnymi strukturami "Solidarności". Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Aresztowany w marcu 1982 r. i więziony w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Trybunalskim; zwolniony w maju tego roku i skazany na 2 lata więzienia, a po rozprawie rewizyjnej w Sądzie Najwyższym na 4 lata w zawieszeniu. Działacz "Solidarności" od września 1980: przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Piotrkowska, członek Zarządu Regionu i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia. Współorganizator Niezależnego Ruchu Obywatelskiego w Tomaszowie Mazowieckim (1989) i jego przewodniczący (1989-90). Członek Konfederacji Polski Niepodległej od 1989 r.
Wersja do druku