Kajus Mścisław Augustyniak
Łódź
Współpracował z wydawnictwem Niezależnego Zrzeszenia Studentów - Paragraf (dystrybucja książek). Jesienią 1981 r. prowadził stoisko z niezależnymi wydawnictwami studenckimi w siedzibie Zarządu Regionu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem, głównie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. z Jackiem Dębskim i Mirosławem Mękarskim) i w Tomaszowie Mazowieckim; także dystrybucją książek Wydawnictwa STOP prowadzonego przez Marka Kamińskiego (Warszawa). Brał udział w strajku solidarnościowym na UŁ w sprawie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1981). Działacz NZS-u, oddelegowany (wraz z Beatą Dejewską) do Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego był uczestnikiem strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W latach 1982-84 działał w samorządzie studenckim (przewodniczący na Wydziale Filologicznym). Wraz z Bogdanem Ścibutem, Mirosławem Mękarskim, Krzysztofem Sójką, Kamilem Turowskim i Zbigniewem Żołnierczykiem przygotował do druku pierwszy numer pisma Samorządu UŁ "Kanał" (wycofany z drukarni). W latach 1988-90 był działaczem łódzkiego oddziału Solidarności Walczącej oraz Partii Wolności (1990). Współpracował z pismem "Solidarność Walcząca" wydawanym w Poznaniu (1989-90). Brał udział w akcjach plakatowania miasta.
Wersja do druku