Agnieszka Arnold
Warszawa
Założycielka niezależnego Związku Zawodowego Filmowców (sierpień 1980). Była kolporterką publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, współorganizatorką dwutygodnika "KOS". Dla tygodnika "Wola" zdobywała papier, farbę, organizowała przerzut maszyn, wyszukiwała skrytki, zajmowała się kolportażem. W 1983 r. aresztowana.
Wersja do druku