Bożenna Armatowicz
Białystok
W latach 1960-89 gromadziła materiały źródłowe (dokumenty historyczne, meldunki, zeznania świadków etc.) dotyczące sowiecko-ubeckich prześladowań AK-owców, głównie z rejonu pow. Wysokie Mazowieckie i łomżyńskiego; zgromadzone materiały przekazywała historykom i publicystom, którzy wykorzystali je w publikacjach, w latach 1988-89 i później. W 1989 r. była w grupie inicjatorów niezależnego pisma "Sybirak" wydawanego w Białymstoku.
Wersja do druku