Jerzy Arendt
Łódź
Zajmował się hurtowym kolportażem prasy niezależnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego radny Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie - posiadane informacje przekazywał redakcji "Biuletynu Łódzkiego", z którym przez wiele lat współpracował.
Wersja do druku