Henryk Acalski
Kłodawa
W latach 1984-89 kolportował prasę niezależną lokalną konińską i centralną na terenie Kopalni Soli "Kłodawa". Działał w Duszpasterstwie Rolników w Kłodawie, gdzie kolportował m.in. książki II obiegu.
Wersja do druku