Anna Abramczyk
Warszawa
W latach 1982-83 współredagowała i sporządzała matryce białkowe pisma "Ściągawka". W latach 1983-85 prowadziła kolportaż wydawnictw i prasy, w tym "Tygodnika Mazowsze", m.in. wśród pracowników przedsiębiorstwa "Ruch" (RSW Prasa– Książka – Ruch).
Wersja do druku