Danuta Abrahamowicz  
Kraków
W 1982 r. współtworzyła (razem z Jerzym Zdradą i Romanem Laskowskim) "Biuletyn Małopolski", współredagowała "Miesięcznik Małopolski". Tłumaczyła z języka słowackiego i czeskiego, m.in. wiersze J. Seiferta, fragmenty książki "Sennik czeski", "Siekiera" Ludvika Vaculika. Publikowała w "Miesięczniku Małopolskim", "Tumulcie". Kolportowała "Miesięcznik Małopolski" w Krakowie i Warszawie. Zmarła w 1995 r.
Wersja do druku